Wodoprzepuszczalna nawierzchnia

Wspomaga zagospodarowanie wody deszczowej w miejscu opadu i zapewnia komfort użytkowania

Nawierzchnia EKOWAY produkowana jest z naturalnych kruszyw dostępnych w polskich kopalniach i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej nadającej nawierzchni wysoką trwałość i zachowującej naturalny wygląd kamienia. To kompletne rozwiązanie pozwalające na wykonanie estetycznej i trwałej nawierzchni wodoprzepuszczalnej.

nawierzchnia ekoway przepuszczająca wodę

Nawierzchnia EKOWAY łapie deszcz.
Tak, to możliwe!

EKOWAY to pierwsza polska nawierzchnia wodoprzepuszczalna, która błyskawicznie przepuszcza wodę deszczową. Połączenie wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych z bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową pozwala na zagospodarowanie zasobów wody deszczowej w miejscu opadu i zapewnia użytkownikom nawierzchnię przyjazną w użytkowaniu.

Jak wynika z badań laboratoryjnych prędkość przepływu wody przez nawierzchnię wynosi 100 litrów na 1 mkw w 4 sekundy.

Jakość systemu potwierdzona została  przez Krajową Ocenę Techniczną IBDiM w Warszawie.

Skontaktuj się z nami

Zobacz jak nawierzchnia EKOWAY przepuszcza wodę

nawierzchnia drenująca ekoway w parku miejskim z obrzeżem z kostki granitowej

Najprostsza metoda na zwiększenie retencji krajobrazowej

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY to nawierzchnia drenująca. To najprostsze rozwiązanie do zagospodarowania wody deszczowej w miejscu opadu. Poprawia warunki siedliskowe drzew i zieleni w mieście. Wspomaga rozwój błękitno-zielonej infrastruktury i zrównoważonego budownictwa. Daje szerokie możliwości adaptacji miast do zmian klimatycznych.

EKOWAY rozwiązuje problem odprowadzenia wody deszczowej oraz redukuje spływ wód opadowych i roztopowych. Ma pozytywny wpływ na odciążenie kanalizacji deszczowej, która w trakcie gwałtownych zjawisk pogodowych nie jest w stanie sprostać odprowadzeniu całej wody opadowej. Ograniczamy w ten sposób potrzebę budowy zbiorników retencyjnych, czy innych systemów magazynowania wody opadowej.

 

 

Skontaktuj się z nami

Przykładowy przekrój

Materiał na podbudowę powinien być tak dobrany, by każda z warstw była przepuszczalna dla wody i pozwala na jej szybkie odprowadzanie do gruntu. Niezbędne jest też uwzględnienie warunków lokalnych terenów. Warstwy konstrukcyjne podbudowy oraz ich grubość (na podstawie planowanych obciążeń) dobiera projektant.

Właściwości użytkowe

Nawierzchnia EKOWAY skutecznie usuwa problem kałuż, koleinowania, pylenia, wypłukiwania i porastania występujący na nawierzchniach żwirowych i mineralnych. Utrzymuje niezmienny, stabilny kształt zapewniając komfort poruszania i użytkowania. Łagodzi efekt miejskich wysp ciepła, poprawiając jakość życia mieszkańców.

Wodoprzepuszczalna

Przyjazna dla drzew - przepuszcza wodę i powietrze

Wysoka odporność na mróz i sól drogową

Komfort poruszania się po nawierzchni bez ograniczeń

Zapobiega tworzeniu kałuż i kolein

Uniemożliwia porastanie chwastów

Trwała i łatwa w utrzymaniu czystości

Gwarantuje niski koszt utrzymania i eksploatacji

Kolorystyka

EKOWAY to zarówno kruszywa naturalne, jak i barwione. Każdy odnajdzie to, czego szuka. Bogaty wachlarz kolorów, daje nieograniczone możliwości projektowe i wybór koloru nawierzchni według indywidualnych potrzeb. Przedstawione poniżej zdjęcia mają charakter poglądowy,

Kruszywo naturalne

nawierzchnia ekoway z żwiru szarego

Żwir szary

nawierzchnia ekoway z żwiru żółtego

Żwir żółty

nawierzchnia ekoway z żwiru mietkowskiego

Żwir mietkowski

nawierzchnia ekoway z granitu szarego

Granit szary

Bazalt

Kruszywo barwione

nawierzchnia ekoway z barwionego kruszywa koloru żółtego

Żółty 324

nawierzchnia ekoway z barwionego kruszywa koloru pomarańczowego

Pomarańczowy 513

nawierzchnia ekoway z barwionego kruszywa koloru czerwonego

Czerwony 601

nawierzchnia ekoway z barwionego kruszywa koloru brązowego

Brązowy 320

nawierzchnia ekoway z barwionego kruszywa koloru zielonego

Zielony 412

nawierzchnia ekoway z barwionego kruszywa koloru niebieskiego

Niebieski 740

Zastosowanie

Nawierzchnia EKOWAY idealnie sprawdza się przy kształtowaniu i aranżacji terenów zielonych miast. Doskonale wpisuje się w istniejącą tkankę parków, osiedli mieszkaniowych i domów jednorodzinnych. Wyróżnia się ponadczasowym charakterem, nieograniczonymi kształtami oraz szeroką paletą kolorów.

Alejki parkowe, ścieżki spacerowe, chodniki

Ścieżki rowerowe

Zabytkowe parki, ogrody i tereny objęte opieką konserwatorską

Skwery, parki kieszonkowe

Bulwary, promenady, otoczenie kąpielisk miejskich

Osiedla mieszkaniowe, dziedzińce, patia

Zielone dachy, stropy garaży podziemnych, opaski zabezpieczające

Otoczenie wokół drzew

Przestrzeń aktywnego wypoczynku, otoczenie placów zabaw

Otoczenie obiektów użyteczności publicznej

Parkingi dla samochodów osobowych i drogi wewnętrzne

Podjazdy, otoczenie domów jednorodzinnych

Realizacje

Uznani architekci i firmy budowlane wybierają nawierzchnię EKOWAY. Wiele realizacji, w których braliśmy udział jest rozpoznawalnym punktem na mapie Polski.

przekrój nawierzchni mineralno-epoksydowej z obrzeżem stalowym

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne mineralno-epoksydowe

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne zbudowane z mieszanki wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych i odpowiednio dobranej żywicy epoksydowej to rozwiązanie, które znajduje zastosowanie zarówno w centrach miast, na osiedlach mieszkaniowych, jak i przydomowych ogródkach.

EKOWAY to nawierzchnia mineralno-epoksydowa. Za sprawą charakterystycznej struktury nawierzchnia przepuszczalna EKOWAY sprawdzi się nie tyle jako alternatywa, ile pomoc przy odprowadzaniu wody opadowej podczas niepogody. Rozwiązanie jest w pełni ekologiczne i – co więcej – wyróżnia się wysokimi walorami estetycznymi dzięki możliwości dopasowania rodzaju kruszywa oraz jego barwy do przestrzeni, w którą zostanie wkomponowana. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna to wieloletnia inwestycja, która pozwoli zadbać o środowisko, wykorzystując dary natury. Co istotne, jest niezwykle trwała i zachowuje przy tym naturalny wygląd kamienia.

mozaika zdjęć z realizacji nawierzchni wodoprzepuszczalnej ekoway

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne – gdzie można je wykorzystać?

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne mogą zostać wykorzystane zarówno w nowych projektach zagospodarowania przestrzeni, jak i w celu tzw. odszczelnienia powierzchni. Jest to szczególnie istotne w miastach mocno zabudowanych, gdzie brakuje zieleni. Wynika to przede wszystkim z ilości korzyści, jakie płyną z inwestycji w nawierzchnię przepuszczalną, która pozwala na rozwiązanie podstawowych problemów miejskich.

Zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnej jest więc bardzo szerokie. To m.in. to np.

 • alejki parkowe
 • ścieżki rowerowe
 • bulwary i promenady
 • skwery, parki kieszonkowe
 • zielone dachy
 • otoczenie budynków publicznych (przedszkola, szkoły, szpitale, biurowce itp.)
 • opaski wokół drzew
 • przydomowe ścieżki i podjazdy

Odpowiednio wkomponowana w przestrzeń nawierzchnia wodoprzepuszczalna znacznie poprawia jakość środowiska miejskiego. Podczas opadów deszczowo-burzowych nagromadzona woda zostaje wchłonięta w nawierzchnię.

Co więcej, nawierzchnia wodoprzepuszczalna:

 • uniemożliwia powstawanie zastoisk wody, kałuż
 • jest stabilna, nie wypłukuje się, nie przemieszcza pod naciskiem, nie koleinuje się; jest niepyląca, dzięki czemu jest przyjazna dla ruchu pieszego, nawet dla obcasów typu szpilki. Nie stawia oporów toczenia dla rowerów, rolek, wózków dziecięcych i inwalidzkich.
 • uniemożliwia przerastanie roślinnością, utrzymywana w czystości jest odporna na kiełkowanie chwastów i traw, nie osiedlają się w niej owady, np. mrówki.
 • jest też odporna na warunki pogodowe, w tym na przemarzanie [ mrozoodporna ]; nie zniekształca się zarówno pod wpływem czasu, jak i wpływem czynników atmosferycznych.
 • jest łatwa w utrzymaniu czystości oraz konserwacji; nie wymaga systematycznego uzupełniania jak w przypadku nawierzchni mineralnych

nawierzchnia ekoway w otoczenie placu zabaw przy osiedlu mnieszkaniowym

Nawierzchnia przepuszczalna a zmiany klimatu

Postępujące zmiany klimatu oraz ich konsekwencje coraz częściej powodują negatywne i gwałtowne zjawiska, takie jak powodzie, czy też podtopienia. Zastosowanie nawierzchni mineralno-epoksydowej odciąża w takich sytuacjach kanalizację miejską (ogranicza zrzut wód deszczowych do kanalizacji oraz rzek) tym samym minimalizując zjawiska takie jak podtopienia i powodzie miejskie.

 • Nawierzchnia EKOWAY stanowi najprostszą metodę zwiększenia retencji wody w krajobrazie, ponieważ zapobiega efektowi szybkiego spływu wód deszczowych. Nawierzchnia EKOWAY jest zdolna przyjąć i przesączyć do gruntu wody opadowe i roztopowe, zasilić i czasowo zatrzymać wodę w gruncie. Dzięki opisywanej nawierzchni wody deszczowe są zatrzymywane w gruncie, co zapobiega podtopieniom i miejskim powodziom.
 • EKOWAY przyczynia się też do ograniczenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Poprawia jakość życia w mieście, które jest rozlegle zabetonowane. Miejskie wyspy ciepła powstają w wyniku nagromadzenia powierzchni asfaltowych i betonowych. Wobec wyzwań związanych z wysokimi temperaturami niezwykle ważne jest, by nawierzchnie nie nagrzewały się.
 • EKOWAY pozwala stworzyć warunki przyjazne drzewom w mieście, ponieważ dostarcza wodę do korzeni i nie ogranicza im wymiany powietrza.

Nawierzchnia przepuszczalna doskonale sprawdza się w roli materiału stosowanego w budownictwie nawierzchni dróg o ruchu lekkim, alejek spacerowych oraz ścieżek rowerowych. Ponadto ze względu na wyważoną kompozycję naturalnych kruszyw oraz bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej nawierzchnia wodoprzepuszczalna EKOWAY jest coraz częściej wykorzystywana w celu zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w miejscach przyjaznych dla wózków dziecięcych, inwalidzkich, takich jak parki, deptaki czy podwórka miejskie. Co więcej, nawierzchnia EKOWAY jest łatwa w utrzymaniu w czystości, uniemożliwia porastanie chwastów, jest też odporna na sól drogową oraz mróz.

Sprawdź także: posadzka antyelektrostatyczna , fuga do kostki brukowej , kolorowy asfalt.

FAQ

Wysoka użytkowość nawierzchni wodoprzepuszczalnych sprawia, że można je zastosować w różnych miejscach przestrzeni publicznej. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie widoczny jest duży ruch pieszych czy pojazdów. Nawierzchnia przepuszczalna może być kładziona m.in. na ścieżkach rowerowych, w alejach parkowych, na terenach skwerów, zabytkowych parków, bulwarów, a także osiedli mieszkaniowych, czy też w otoczeniu obiektów użyteczności publicznej.

Nawierzchnie przepuszczalne tworzone są z naturalnych kruszyw mineralnych, takich jak: otoczaki (żwir szary, żwir żółty, żwir mietkowski) lub kruszywa łamane (granit, bazalt, gabro). Odpowiednio dobrane frakcje tych kruszyw w połączeniu z żywicą epoksydową tworzą przepuszczalną nawierzchnię mineralno-żywiczną.

Tak - mineralno-epoksydowe nawierzchnie wodoprzepuszczalne wyróżniają się wysoką jakością i odpornością, związaną zarówno z działaniem czynników atmosferycznych, jak i dużego ruchu użytkowników i pojazdów. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna wykazuje wysoką odporność na mróz i sól drogową, zapobiega tworzeniu kolein, a do tego utrzymuje stabilny kształt i zapewnia komfort poruszania oraz użytkowania.

Oferujemy więcej niż inni

Jeśli masz pytania prosimy o telefon lub przesłanie e-mail

 • kontakt@revosystem.pl
 • 52 325 85 00

Dane kontaktowe