Jak wspieramy zrównoważony rozwój

Tworząc nasze systemy staraliśmy się, aby ich właściwości realizowały 4 filary składające się na zrównoważony rozwój miast: ekologiczny, ekonomiczny, społeczny oraz kulturowy. Zobacz co wyróżnia rozwiązania REVO SYSTEM oraz jakie mają zastosowania w przestrzeni miejskiej.

Szacunek dla dziedzictwa kulturowego

 • Naturalny wygląd nawierzchni współgra z otaczającym krajobrazem oraz zabytkowym charakterem miejsc objętych opieką konserwatorską
 • Spełnia wymagania dot. ochrony warunków siedliskowych starodrzewia i pomników przyrody: dostarcza im wodę i powietrze, a punktowo montowane obrzeża stalowe nie oddziaływają negatywnie na system korzeniowy drzew i doskonale komponują się z szatą zieleni

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko

 • Zagospodarowanie wody w miejscu opadu Magazynowanie wody w czasie opadów i roztopów
 • Zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, która spowodowana jest dużym uszczelnieniem nawierzchni
 • Dostarczanie wody i powietrza do systemów korzeniowych drzew rosnących w trudnych warunkach miejskich
 • Redukuje zjawisko odparowywania wód opadowych
 • Odciążenie kanalizacji miejskiej

Uwzględnienie rachunku ekonomicznego

 • Wysoka trwałość
 • Nie wymaga kosztownych prac pielęgnacyjnych i konserwujących
 • Tańsza niż infrastruktura techniczna służąca odprowadzaniu deszczówki
 • Niweluje opłaty i podatki z tytułu utraconej retencji
 • Dofinansowanie na projekt uwzględniający nawierzchnie wodoprzepuszczalne

Szacunek dla lokalnej społeczności

 • Zmniejsza efekt miejskich wysp ciepła spowodowanych dużym uszczelnieniem nawierzchni
 • Pozwala tworzyć przyjemne i atrakcyjne miejsca wypoczynku i rekreacji
 • Podnosi bezpieczeństwo przestrzeni publicznej
 • Wysoki komfort poruszania się po nawierzchni, brak kałuż i kolein
 • Zapewnia dostępność dla wszystkich mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, niedowidzących i poruszających się na wózkach

Mapa zastosowań produktów

Otwórz mapkę i przekonaj się jak nasze produkty kształtują przestrzeń miejską oraz jak wiele mają zastosowań. Ruszaj w drogę do zrównoważonego miasta.

 • Obszary staromiejskie

 • Tereny rekreacyjne

 • Osiedla mieszkaniowe

 • Infrastruktura drogowa

 • 1
  Obszary staromiejskie

  płyta rynku

 • 2
  Obszary staromiejskie

  plac miejski

 • 3
  Obszary staromiejskie

  ulica chodnik

 • 4
  Obszary staromiejskie

  skwer

 • 5
  Obszary staromiejskie

  otoczenie wokół drzew

 • 6
  Obszary staromiejskie

  parking, miejsce postojowe

 • 7
  Teren rekraecyjny

  bulwar i promenada

 • 8
  Teren rekraecyjny

  strefa aktywnego wypoczynku

 • 9
  Teren rekraecyjny

  ścieżka pieszo-rowerowa

 • 10
  Teren rekraecyjny

  otoczenie obiektu użyteczności publicznej

 • 11
  Teren rekraecyjny

  park miejski

 • 12
  Teren rekraecyjny

  kąpielisko miejskie

 • 13
  Osiedla mieszkaniowe

  zielony dach

 • 14
  Osiedla mieszkaniowe

  dziedziniec i patio

 • 15
  Osiedla mieszkaniowe

  podjazd i otoczenie posesji

 • 16
  Osiedla mieszkaniowe

  parking dla samochodów osobowych

 • 17
  Osiedla mieszkaniowe

  park kieszonkowy

 • 18
  Osiedla mieszkaniowe

  otoczenie placu zabaw

 • 19
  Infrastruktura drogowa

  pierścień ronda

 • 20
  Infrastruktura drogowa

  buspas

 • 21
  Infrastruktura drogowa

  zatoka autobusowa

 • 22
  Infrastruktura drogowa

  kontrapas rowerowy

 • 23
  Infrastruktura drogowa

  miasteczko rowerowe

 • 24
  Infrastruktura drogowa

  parking dla autokarów i tirów

Droga do zrównoważonych miast

Sprawdź najnowsze wpisy na naszym blogu poświęconym zrównoważonemu rozwojowi miast.

Oferujemy więcej niż inni

Jeśli masz pytania prosimy o telefon lub przesłanie e-mail

 • kontakt@revosystem.pl
 • 52 325 85 00

Dane kontaktowe