10 czerwca 2022

Co ulewa, to nas zalewa

Meteorolodzy ostrzegają!!! Uwaga na intensywne opady deszczu, które mogą powodować liczne podtopienia i szkody. Dla miast to kolejne wyzwanie, z którym muszą się zmagać w wyniku zjawiska betonozy. Wcale nie musi tak być! Wystarczy stosować mineralno-epoksydowe nawierzchnię EKOWAY.

Nawierzchnia, która łapie deszcz

Z pomocą  w zrównoważonym zagospodarowaniu wód opadowych przychodzi mineralno-żywiczna nawierzchni EKOWAY. To doskonałe narzędzie do rozszczelnienia terenów miejskich, zabudowy mieszkaniowej, zarówno jednorodzinnej, wielorodzinnej, jak i terenów przy obiektach usługowych oraz użyteczności publicznej. Nawierzchnia mineralna związana żywicą epoksydową nie uszczelnia powierzchni. Błyskawicznie odbiera wodę i pozwala, aby deszcze zasilił zasoby wód podziemnych. To trwała i nowoczesna nawierzchnia, dzięki której możemy przeciwdziałać powodziom miejskim.


Recepta na efektywną retencję wody

Coraz więcej polskich miast zakłada stopniowe wyeliminowanie nawierzchni szczelnych, które stanowią barierę przed wchłanianiem przez ziemię wody deszczowej. Nowe podejście do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą przyśpiesza podejmowanie konkretnych inicjatyw – odbetonowujemy miasta.

Mineralno-epoksydowa nawierzchnia EKOWAY w naturalny sposób przechwytuje wodę deszczową i pomaga chronić miasto przed podtopieniem. Wraz z podbudową stanowi swego rodzaju „gąbkę”.  Wolne przestrzenie między ziarnami kruszyw zapewniają natychmiastowe odprowadzenie wody z powierzchni do gruntu. Korzyści, jakie daje nawierzchnia  wydają się oczywiste. Po pierwsze, minimalizuje zagrożenie wystąpienia podtopień i powodzi błyskawicznych. Po drugie stwarza korzystne warunki dla rozwoju drzew i zmieleni miejskiej, dostarczając ich korzeniom wodę.

 


100 litrów na 1 mkw w 4 sekundy

Prędkość przepływu wody przez nawierzchnię EKOWAY wynosi 100 litrów na 1 mkw w 4 sekundy. W ten sposób nawierzchnia redukuje spływ powierzchniowy i rozwiązuje problem odprowadzania wody deszczowej. Stosowanie nawierzchni mineralno-epoksydowej to najprostsza metoda zwiększenia retencji w rozwijających się miastach. Nic nie zapewni lepszego zarządzania wodami opadowymi niż rozwiązanie oparte na systemie EKOWAY.

Sprawdź również

Oferujemy więcej niż inni

Jeśli masz pytania prosimy o telefon lub przesłanie e-mail

  • kontakt@revosystem.pl
  • 52 325 85 00

Dane kontaktowe