10 czerwca 2022

Co ulewa, to nas zalewa

Meteorolodzy ostrzegają!!! Uwaga na intensywne opady deszczu, które mogą powodować liczne podtopienia i szkody. Dla miast to kolejne wyzwanie, z którym muszą się zmagać w wyniku zjawiska betonozy. Wcale nie musi tak być! Wystarczy stosować mineralno-epoksydowe nawierzchnię EKOWAY.

Nawierzchnia, która łapie deszcz

Z pomocą  w zrównoważonym zagospodarowaniu wód opadowych przychodzi mineralno-żywiczna nawierzchni EKOWAY. To doskonałe narzędzie do rozszczelnienia terenów miejskich, zabudowy mieszkaniowej, zarówno jednorodzinnej, wielorodzinnej, jak i terenów przy obiektach usługowych oraz użyteczności publicznej. Nawierzchnia mineralna związana żywicą epoksydową nie uszczelnia powierzchni. Błyskawicznie odbiera wodę i pozwala, aby deszcze zasilił zasoby wód podziemnych. To trwała i nowoczesna nawierzchnia, dzięki której możemy przeciwdziałać powodziom miejskim.

woda przepływająca przez próbkę nawierzchni mineralno-epoksydowej ekoway

Recepta na efektywną retencję wody

Coraz więcej polskich miast zakłada stopniowe wyeliminowanie nawierzchni szczelnych, które stanowią barierę przed wchłanianiem przez ziemię wody deszczowej. Nowe podejście do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą przyśpiesza podejmowanie konkretnych inicjatyw – odbetonowujemy miasta.

Mineralno-epoksydowa nawierzchnia EKOWAY w naturalny sposób przechwytuje wodę deszczową i pomaga chronić miasto przed podtopieniem. Wraz z podbudową stanowi swego rodzaju „gąbkę”.  Wolne przestrzenie między ziarnami kruszyw zapewniają natychmiastowe odprowadzenie wody z powierzchni do gruntu. Korzyści, jakie daje nawierzchnia  wydają się oczywiste. Po pierwsze, minimalizuje zagrożenie wystąpienia podtopień i powodzi błyskawicznych. Po drugie stwarza korzystne warunki dla rozwoju drzew i zmieleni miejskiej, dostarczając ich korzeniom wodę.

 


100 litrów na 1 mkw w 4 sekundy

Prędkość przepływu wody przez nawierzchnię EKOWAY wynosi 100 litrów na 1 mkw w 4 sekundy. W ten sposób nawierzchnia redukuje spływ powierzchniowy i rozwiązuje problem odprowadzania wody deszczowej. Stosowanie nawierzchni mineralno-epoksydowej to najprostsza metoda zwiększenia retencji w rozwijających się miastach. Nic nie zapewni lepszego zarządzania wodami opadowymi niż rozwiązanie oparte na systemie EKOWAY.

Sprawdź również

Oferujemy więcej niż inni

Jeśli masz pytania prosimy o telefon lub przesłanie e-mail

  • kontakt@revosystem.pl
  • 52 325 85 00

Dane kontaktowe