29 marca 2023

EKOWAY – recepta na rozszczelnienie terenów miejskich

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY jest doskonałym narzędziem do rozszczelnienia nowo powstających lub modernizowanych terenów miejskich. Nie stanowi bariery dla przepływu wody deszczowej i roztopowej. Doskonale wpisuje się w strategię błękitno-zielonej infrastruktury. Skutecznie usuwa problem kałuż, pylenia, koleinowania, wypłukiwania i porastania. Redukuje koszty budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz koszty jej eksploatacji. Jest ratunkiem dla drzew rosnących w trudnych warunkach miejskich.

Utrata powierzchni retencjonujących wodę w miastach jest wynikiem zjawiska betonozy. Ciasną zabudowę  mieszkaniową i nieruchomości komercyjne przez lata obudowano betonem lub asfaltem. Na ulicach, chodnikach, parkingach, podwórkach i placach miejskich towarzyszą nam głównie szczelne nawierzchnie, które bez dodatkowej infrastruktury kanalizacyjnej pozbawione są możliwości „łapania deszczu”.Z pomocą w rozwiązaniu problemu z zagospodarowaniem wody opadowej przychodzi wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY.

Naturalny kamień łączony żywicą epoksydową

Nawierzchnia EKOWAY produkowana jest z naturalnych i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych dostępnych w polskich kopalniach oraz bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej. Zmodyfikowana żywica podkreśla piękno naturalnego kamienia i sprawia, że nawierzchnia utrzymuje stabilny i niezmienny kształt, zapewniając powierzchnię przyjazną w użytkowaniu.EKOWAY to zarówno kruszywa naturalne, jak i barwione. Każdy odnajdzie to, czego szuka. Bogaty wachlarz kolorów, daje nieograniczone możliwości projektowe.

próbki nawierzchni mineralno-epoksydowej ekoway, żwir szary, żółty i mietkowski

Magazyn dla wody – jak działa nawierzchnia EKOWAY?

Nawierzchnia EKOWAY wraz z podbudową stanowi swego rodzaju „gąbkę”. Umożliwia retencje wód opadowych oraz ogranicza objętość i prędkość spływu powierzchniowego deszczówki. W czasie nawalnych opadów minimalizuje zagrożenie wystąpienia podtopień i powodzi błyskawicznych. Wolne przestrzenie między ziarnami kruszyw zapewniają natychmiastowe odprowadzenie wody z nawierzchni do gruntu.Prędkość przepływu wody przez nawierzchnię EKOWAY wynosi 100 litrów na 1 mkw w 4 sekundy. Pozwala to przyrodzie na naturalny przebieg procesów hydrologicznych. Nawierzchnia pozyskuje wodę z opadów i gromadzi ją w niższych warstwach podbudowy. Następnie rozsącza zasilając wody podziemne. W ten sposób przeciwdziała obniżeniu poziomu wód gruntowych.

Przy projektowaniu i realizacji wodoprzepuszczalnej nawierzchni EKOWAY niezbędne jest uwzględnienie warunków lokalnych terenu. Najczęściej stosowanym materiałem jako podbudowa jest kruszywo łamane o frakcji 4-31,5 mm lub 4-22 mm, które służy do dalszego, swobodnego odprowadzania wody. Należy zwrócić uwagę, by kruszywo było wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku, gliny. To szczególnie ważne, aby nawierzchnia mogła długotrwale spełniać swoją funkcję i nie uległa zdegradowaniu poprzez tworzenie się pod jej powierzchnią zastoin wodnych.

układanie na podbudowie mieszanki mineralno-epoksydowej ekoway

Jedna nawierzchnia – wiele możliwości

Korzyści płynących ze zastosowania nawierzchni EKOWAY jest bardzo wiele. Przede wszystkim, to wyrażona w akapitach powyżej wysoka retencja wody i możliwość zagospodarowania jej na miejscu opadu. Ponadto nawierzchnia skutecznie usuwa problem kałuż, nie występują na niej koleiny, nie wypłukuje się, przez co obniża koszty utrzymania. Zapewnia wygodę poruszania dla pieszych. Nie stawia oporów toczenia dla rowerów, rolek, wózków dziecięcych i inwalidzkich. Przeciwdziała zjawisku miejskiej wyspy ciepła, co docenia każdy mieszkaniec poruszający się latem w terenie otwartym.Zapewnia również korzystne warunki rozwoju dla drzew, ponieważ dostarcza wodę i poprawia dostępność powietrza dla korzeni. Ta ostatnia korzyść staje się coraz bardziej istotna, biorąc pod uwagę, że każde drzewo w mieście jest na wagę złota.

Jako producent zdajemy sobie sprawę, że oprócz bardzo dobrej jakości materiału, równie ważne jest prawidłowe wykonawstwo. Dlatego zapewniamy szkolenia i pełne doradztwo przed rozpoczęciem projektu i podczas prac w trakcie budowy.Warto również pamiętać, że właściwa pielęgnacja nawierzchni EKOWAY jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i zachowania jej właściwości przez wiele lat.

Sprawdź również

Oferujemy więcej niż inni

Jeśli masz pytania prosimy o telefon lub przesłanie e-mail

  • kontakt@revosystem.pl
  • 52 325 85 00

Dane kontaktowe